Health Care
SL No. Division District Payment Places Address
1 Dhaka Dhaka AL - SALAMA SURGICAL HOUSE 23,Borobag,Mirpur,Dhaka - 1216
2 Dhaka Dhaka AL AMIN PHARMACY Shop15/A,Land View shopping Center, Gulshan-2, Dhaka
3 Dhaka Dhaka AL- ARAFAH OPTICS Eye Hospital Bhaban, Shop No- 2, Building No- 1,2,3, Kolayalapara, Mirpur, Dhaka-1216
4 Dhaka Dhaka AL- EMRAN OPTICS 15/G,Zigatola,Dhanmondi,Dhaka - 1209
5 Dhaka Dhaka AL-Hejjaz Optics 3 No West Tejturi Bazar,Level-5,Block-C,Shop-9,Bashundhara City,Tejgaon,Dhaka-1215
6 Dhaka Dhaka AL-MADINA PHARMACY Jahid Tower, Shop No- 05, Gulshan North C/A, Dhaka- 1212
7 Dhaka Dhaka AL-MADINA PHARMACY Jahid Tower, Shop No- 05, Gulshan-North, C/A,Dhaka-1212
8 Dhaka Dhaka AL-MADINA PHARMACY-2 Building No- 22/1, Rob Super Market, Gulshan- 2, Dhaka- 1212
9 Dhaka Dhaka AL-MADINA PHARMACY-2 22/1, Rob Super Market, Gulshan-02, Dhaka-1212
10 Dhaka Dhaka ALIF-LAM-MIM-PHARMA 19/1, Akmol Khan Road, Mitford, Babubazar, Kotwali, Dhaka-1100
11 Dhaka Dhaka ALIF-LAM-MIM-PHARMA 19/1, Akmol Khan Road, Mitford, Babubazar, Kotwali, Dhaka-1100
12 Dhaka Dhaka ALPHA MEDICINE HALL 17/1, D.C Roy Road, Bangshal, Dhaka
13 Dhaka Dhaka Ashraf Pharmacy House-3,Road-3,Shop-5,Happy Arcade,Dhanmondi,Dhaka
14 Dhaka Dhaka AYAT MEDICINE CORNER Sena Shopping Complex, Shop No- A-19, Nobinagaor, Dhaka-1344
15 Dhaka Dhaka Ayat Pharmacy A-34 Sena Shopping Complex,Nabinagar,Savar,Dhaka
16 Dhaka Dhaka AZMIR PHARMACY House-03, Road-01, Block-F, Banasree, Meradia, Khilgaon, Dhaka-1219
17 Khulna Khulna Bangladesh Oushad Gor 1, Sharif Amzad Hosain Sarok, Dou, Daulatpur, Khulna
18 Rajshahi Pabna BAPPY PHARMACY Kalikapur Bazar, Dashuria , Ishwardi, Pabna, Rajshahi
19 Dhaka Dhaka BISMILLAH PHARMACY 106/2/A, Kalibari Soshan Ghatt, Purbo Rajabazar, Basabo, Dhaka
20 Dhaka Dhaka Care Vision 56/8,LakCircus,Kalabagan,Panthapath,Dhaka
21 Dhaka Dhaka Chasmis 24 Shahid Sangbadik Selina Parvin shorak,Shop-A,11,Century Orchid,Ground Floor,Dhaka
22 Dhaka Dhaka DAILY NEEDS AND PHARMA House No-66, Sector-11, Dhour Main Road, Block-D, Nishatnagar, Uttara, Dhaka
23 Dhaka Dhaka Dhaka Optics 22,Shahid Shangbadik Selina Parvin Sharok,Hamid Plaza,Ramna,Dhaka-1217
24 Dhaka Dhaka Dhanmondi Pharmacy Cha-73, North Badda,Gulshan,Dhaka-1212
25 Dhaka Dhaka Drugs Corner 36/1, Nilambor Saha Road, Hazaribagh, Dhaka-1209
26 Dhaka Dhaka EYE CARE OPTICS House No-14, Block-B, Section-2, Mirpur, Dhaka-1216
27 Dhaka Dhaka FK VISION BD Multiplan Center, Shop No-449, Mirpur Road, New Market, Dhaka-1205
28 Dhaka Dhaka Good Life Pharmacy Cha-107/1, North Badda Pragati Sarani, Badda, Dhaka-1212
29 Dhaka Dhaka Green Life Pharmacy House-2,Road-12,Hazi Hasan Uddin Road,D.I.T Project,merul Badda,Badda,Dhaka
30 Dhaka Dhaka Green Multi Trade 97/3/Kha, Uttor Bishil, Mirpur-1, Dhaka
31 Dhaka Dhaka ISLAM PHARMA Shop-106, House No -83, Mirza Golam Hafiz Sorok Road, 8/A, Dhanmondi, Dhaka-1209
32 Dhaka Dhaka Janoprio Pharmacy House-30, Kheyer Teck, Block-E, Rana Bhola Road, Nishat Nagar, Turag, Dhaka
33 Dhaka Dhaka Kakon Pharmacy & Departmental Store Hazi M A Gofur Squre,Satff Quarter, Demra,Dhaka-1360
34 Dhaka Dhaka Kazi Pharma House-1/19/1, Road-4, Royal City, Mirpur-1, Shah Ali, Dhaka-1216
35 Dhaka Dhaka KHIDMAT DRUG OUTLET 310,Free School Street,Kalabagan,Dhanmondi,Dhaka
36 Dhaka Dhaka Lazz Pharma (D.M.C.H Branch) 71/5,Hossaini Dalan,Jahir Raihan Road,Bangshal,Dhaka
37 Dhaka Dhaka Lazz Pharma (Dhaka Court Branch) 45/1,Johnson Road,Ray Saheb Bazar,Bangshal,Dhaka -1100
38 Dhaka Dhaka LAZZ PHARMA (FANCHOGEL) SHAAMKOM 45, Sat Mosjid Road, Adabor, Dhaka
39 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd (Banani) Marin City Bulding, House-2, Road-11, Block-F, Banani, Dhaka
40 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd (Jatrabari) 16, Shahid Faruk Road, West Jatrabari, Jatrabari, Dhaka
41 Dhaka Dhaka LAZZ PHARMA LTD (KAKRAIL) 19/1, Kakrail Khulna Trade Square, Ramna, Dhaka
42 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd. West Panthopath, Lake Circus, Kalabagan, Dhaka
43 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd. 4, 1st Lane, Lake Circus, Kolabagan, Dhaka.
44 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd. 01, Jashimuddin Avenue, Uttara, Dhaka.
45 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd. 64/3, Lake Circus, Kolabagan, Dhaka.
46 Dhaka Dhaka Lazz Pharma Ltd. (Wari) 25 Ranking Street , Wari, Dhaka
47 Dhaka Dhaka LEED PHARMA - 3 House - 3,Road - 3,Mohammadia Housing Society,Mohammadpur,Dhaka - 1207
48 Dhaka Dhaka LIFE CENTER 17/A/8, Anondo Nagar, Darus Salam Road, Mirpur, Dhaka - 1216
49 Rajshahi Pabna M/S ANOWARA PHAMACY Morhum Jafor Uddin Malitha Market, Dashuria , Ishwardi, Pabna, Rajshahi
50 Rajshahi Pabna M/S Dewan Medicine Corner Kalikapur Bazar,Ishwardi,Pabna
51 Dhaka Dhaka M/S GLOBE PHARMACY Gulshan Shopping Center, Shop-17, Plot- 14, Gulshan, Dhaka-1212
52 Dhaka Dhaka M/S Maria Pharmacy Sha-84/1,North Badda,Badda,Dhaka
53 Rajshahi Pabna M/S MRIDHA PHARMACY Kalikapur Bazar, Ishwardi, Pabna
54 Rajshahi Pabna M/S MUKTI HOMIO CENTER Dashuria Bazar, Ishwardi, Pabna
55 Dhaka Dhaka M/S OPU DRUG HOUSE Mollah Plaza, College Gate, Tongi, Gazipur
56 Dhaka Faridpur M/S Sohel Traders Aamgram,Boalmari Powroshova,Boalmari,Faridpur
57 Dhaka Dhaka M/S Sultan Drug House 15/2 Asmol Khan Road,Babubazar,Lalbagh,Dhaka
58 Dhaka Dhaka M/S ZAKIA MEDICINE PHARMA 150, East Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka
59 Dhaka Dhaka MAA PHARMACY 104/A,16/1,Jafrabad,Mohammadpur,Dhaka - 1207
60 Rajshahi Pabna MAA PHARMACY Dashuria Bazar,Ishwardi,Pabna,Rajshahi - 6620
61 Khulna Khulna Maa Pharmacy 95 Sharif Amzad Hossen Sarak, Daulatpur, Khulna
62 Dhaka Dhaka MANKIND PHARMA TA-115, Link Road, Badda, Dhaka.
63 Dhaka Dhaka Masud Pharmacy 212/1,Khathalbagan,Kalabagan,Dhanmondi,Dhaka
64 Dhaka Dhaka MEDILIFE PHARMA La-53/1,Middle Badda,Post Office Road,Badda,Dhaka
65 Dhaka Gazipur MIM MEDICINE CORNER Dokhin Khailkur, Jatio Bi Bi, Gazipur Sadar, Gazipur
66 Dhaka Dhaka MIRPUR SURGICAL Fear Plaza, Shop-28, Plot-C/3, Block-D, Flat-01 ,Ground Floor, Mirpur, Dhaka-1216
67 Dhaka Dhaka MIZAN MEDICINE CORNER C - 29, Sena Shopping Complex, Nabinagar, Savar,Dhaka - 1344
68 Dhaka Dhaka Molla Medicine Corner House No-47, Road No-04, Block- E, Banasree, Rampura, Dhaka-1219
69 Dhaka Dhaka Mukti Optics & Oushodhaloy 192, Syad Nazrul Islam Avenue, Dhaka
70 Dhaka Gazipur MXN Modern Pharmacy 59/1, Sataish Road, Tongi, Gazipur
71 Dhaka Dhaka NAHAR OPTICS 25, Poribagh,Ramna, Dhaka-1000
72 Dhaka Dhaka NANZIBA PHARMA Hossain Super Market, Shop-37, Cha-74, North Badda, Badda, Dhaka.
73 Dhaka Dhaka New D.K Pharma 42/3,Free School Street,Box Kalbhat,Kalabagan,Dhaka
74 Dhaka Dhaka NILU PHARMACY Nilu Square, (Ground Floor), Plot-1,3,5, H-75, R-S/A, Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1209
75 Dhaka Dhaka Parents Pharma Ta-143, Middle Badda, Badda, Dhaka
76 Dhaka Dhaka PHARMA ZONE House-16, Rajabari, R-01, Block-D, Nishatnagar, Turag, Dhaka-1230
77 Dhaka Dhaka RAHA PHARMA 17/A/4, Anondo Nagar, Darus Salam , Mirpur, Dhaka- 1216
78 Dhaka Dhaka Rahman Medicine Corner C-29,Shena shopping Complex,Nabinagar,savar,Dhaka-1344
79 Dhaka Dhaka RANA PHARMACY 33/2/1, Pirerbag, Mirpur, Dhaka-1216
80 Dhaka Dhaka RUHAMA MEDICINE CORNER H-02, R-02, Block-C, Bonosree, Rampura, Dhaka
81 Dhaka Dhaka RUPA PHARMACY 26 Naya Paltan,Shop-6,Paltan,Dhaka-1000
82 Dhaka Dhaka TOP ONE PHARMACY Ploat-1,Road-311,D.I.T Project.Merul Badda,Badda,Dhaka-1212
83 Dhaka Dhaka UNMEELONE LTD H - 45/1,Jonson Road,Bangshal,Dhaka
84 Dhaka Dhaka VISION EYE 3 No West Tejturi Bazar,Lavel-5,Block-C,Shop-8,Basundhara City,Tejgaon,Dhaka