Health Care
SL No. District Payment Places Address
1 Dhaka AL AMIN PHARMACY Shop15/A,Land View shopping Center, Gulshan-2, Dhaka
2 Dhaka AL- ARAFAH OPTICS Eye Hospital Bhaban, Shop No- 2, Building No- 1,2,3, Kolayalapara, Mirpur, Dhaka-1216
3 Dhaka AL-MADINA PHARMACY Jahid Tower, Shop No- 05, Gulshan North C/A, Dhaka- 1212
4 Dhaka AL-MADINA PHARMACY Jahid Tower, Shop No- 05, Gulshan-North, C/A,Dhaka-1212
5 Dhaka AL-MADINA PHARMACY-2 Building No- 22/1, Rob Super Market, Gulshan- 2, Dhaka- 1212
6 Dhaka AL-MADINA PHARMACY-2 22/1, Rob Super Market, Gulshan-02, Dhaka-1212
7 Dhaka ALIF-LAM-MIM-PHARMA 19/1, Akmol Khan Road, Mitford, Babubazar, Kotwali, Dhaka-1100
8 Dhaka ALIF-LAM-MIM-PHARMA 19/1, Akmol Khan Road, Mitford, Babubazar, Kotwali, Dhaka-1100
9 Dhaka AYAT MEDICINE CORNER Sena Shopping Complex, Shop No- A-19, Nobinagaor, Dhaka-1344
10 Dhaka AZMIR PHARMACY House-03, Road-01, Block-F, Banasree, Meradia, Khilgaon, Dhaka-1219
11 Dhaka BISMILLAH PHARMACY 106/2/A, Kalibari Soshan Ghatt, Purbo Rajabazar, Basabo, Dhaka
12 Dhaka Drugs Corner 36/1, Nilambor Saha Road, Hazaribagh, Dhaka-1209
13 Dhaka EYE CARE OPTICS House No-14, Block-B, Section-2, Mirpur, Dhaka-1216
14 Dhaka FK VISION BD Multiplan Center, Shop No-449, Mirpur Road, New Market, Dhaka-1205
15 Dhaka Good Life Pharmacy Cha-107/1, North Badda Pragati Sarani, Badda, Dhaka-1212
16 Dhaka ISLAM PHARMA Shop-106, House No -83, Mirza Golam Hafiz Sorok Road, 8/A, Dhanmondi, Dhaka-1209
17 Dhaka Kazi Pharma House-1/19/1, Road-4, Royal City, Mirpur-1, Shah Ali, Dhaka-1216
18 Dhaka LAZZ PHARMA (FANCHOGEL) SHAAMKOM 45, Sat Mosjid Road, Adabor, Dhaka
19 Dhaka Lazz Pharma Ltd. West Panthopath, Lake Circus, Kalabagan, Dhaka
20 Dhaka Lazz Pharma Ltd. 4, 1st Lane, Lake Circus, Kolabagan, Dhaka.
21 Dhaka Lazz Pharma Ltd. 01, Jashimuddin Avenue, Uttara, Dhaka.
22 Dhaka Lazz Pharma Ltd. 64/3, Lake Circus, Kolabagan, Dhaka.
23 Dhaka M/S GLOBE PHARMACY Gulshan Shopping Center, Shop-17, Plot- 14, Gulshan, Dhaka-1212
24 Dhaka M/S OPU DRUG HOUSE Mollah Plaza, College Gate, Tongi, Gazipur
25 Dhaka M/S ZAKIA MEDICINE PHARMA 150, East Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka
26 Dhaka MANKIND PHARMA TA-115, Link Road, Badda, Dhaka.
27 Dhaka MIRPUR SURGICAL Fear Plaza, Shop-28, Plot-C/3, Block-D, Flat-01 ,Ground Floor, Mirpur, Dhaka-1216
28 Dhaka Molla Medicine Corner House No-47, Road No-04, Block- E, Banasree, Rampura, Dhaka-1219
29 Dhaka Mukti Optics & Oushodhaloy 192, Syad Nazrul Islam Avenue, Dhaka
30 Dhaka NAHAR OPTICS 25, Poribagh,Ramna, Dhaka-1000
31 Dhaka NANZIBA PHARMA Hossain Super Market, Shop-37, Cha-74, North Badda, Badda, Dhaka.
32 Dhaka NILU PHARMACY Nilu Square, (Ground Floor), Plot-1,3,5, H-75, R-S/A, Satmasjid Road, Dhanmondi, Dhaka-1209
33 Dhaka PHARMA ZONE House-16, Rajabari, R-01, Block-D, Nishatnagar, Turag, Dhaka-1230
34 Dhaka RANA PHARMACY 33/2/1, Pirerbag, Mirpur, Dhaka-1216
35 Dhaka RUHAMA MEDICINE CORNER H-02, R-02, Block-C, Bonosree, Rampura, Dhaka